ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”
Προσκλήσεις
25/05/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - 3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
«Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»
25/05/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ -4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
<<Υποδομές ύδρευσης>>
25/05/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ02 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - 4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
«Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων»
25/05/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - 4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
«Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων»
25/05/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - 4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
«Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»
25/05/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - 4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
«Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»
25/05/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - 4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
«Αστική Αναζωογόνηση»
25/05/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ07 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - 4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
«Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων»
25/05/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - 3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
«Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»
25/05/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ09 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - 5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
«Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»
25/05/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - 3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
«Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ»
25/05/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ11 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - 4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
«Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)»
06/05/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ09_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ -4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
19/04/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ -3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
19/04/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ -2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
19/04/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ AT01_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
19/04/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ02 _ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ -3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
19/04/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
19/04/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ -3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
19/04/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ -3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
19/04/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ07_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ -3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
19/04/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ -2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
19/04/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ09_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ -3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
19/04/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ -2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
19/04/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ11_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ -3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
19/04/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ -2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
19/04/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ -2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
30/03/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ -1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
30/03/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ -2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
30/03/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ02_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ -2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
30/03/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ -2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
30/03/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ -1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
30/03/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ -2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
30/03/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ -2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
30/03/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ07_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ -2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
30/03/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ -1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
30/03/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ09_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ -2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
30/03/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ -1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
30/03/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ11_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ -2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
30/03/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ -1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
11/12/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
«Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων»
Αρχείο ZIP
11/12/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
«Υποδομές Ύδρευσης»
Αρχείο ZIP
11/12/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
«Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»
Αρχείο ZIP
11/12/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
«Αστική Αναζωογόνηση»
Αρχείο ZIP
11/12/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ09 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
«Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»
Αρχείο ZIP
11/12/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ11 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
«Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)»
Αρχείο ZIP
11/12/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ07 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ»
Αρχείο ZIP
11/12/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ02 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
«Διαχείριση Αστικών Λυμάτων»
Αρχείο ZIP
27/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
"ΕΛΛΑΔΑ 1821"
Αρχείο PDF
19/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
"SMART CITIES"
Αρχείο ZIP
04/10/2020
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Κάντε λήψη το αρχείο doc που περιέχει υποδείγματα Διαχειριστική Ικανότητας.
Αρχείο DOC
04/10/2020
ΟΔΗΓΙΕΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες και τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων.
Αρχείο ZIP
29/09/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
«ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ»
Αρχείο ZIP
29/09/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
«ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΧΩΡΟΙ»
Αρχείο ZIP
29/09/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
«ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ»
Αρχείο ZIP

COOKIES POLICY

Η ιστοσελίδα “ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ” χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη λειτουργικότητα της και προκειμένου να μετρήσει τη επισκεψιμότητα, χρήση και την απόδοση της. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου και τα cookies σας κάνοντας κλικ εδώ

ΑΠΟΔΟΧΗ