Θεσμικό Πλαίσιο (Αντώνης Τρίτσης)

 

  Το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» εκκίνησε με την 22766/9-4-2020 (Β΄ 1386) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».

Με την από 18/6/2020 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) εγκρίθηκε η μεταφορά από το Πρόγραμμα Φιλόδημος I στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, 459 έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.090.382.473,29 €.

Ακολούθησαν οι κάτωθι τροποποιήσεις:

 

•       Η υπ’ αριθμ. 23430/22-12-2020 (Β΄5691) τροποποίηση της 22766/9-4-2020 κοινής υπουργικής απόφασης και συγκεκριμένα, στο άρθρο 21 «Μεταβατικές διατάξεις», στην παράγραφο 1 αυτής, όπου προστέθηκε δεύτερο εδάφιο, ως εξής: «Έργα που δεν μεταφέρονται κατά τα ανωτέρω στο παρόν πρόγραμμα, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται από τους εναπομείναντες πόρους του προγράμματος Φιλόδημος Ι και την ΣΑΕ 055/2 μέχρι εξαντλήσεώς τους».

•       Η υπ’ αριθμ. 6302/8-4-2021 (Β’ 1399) τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 22766/09.04.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με τη θέσπιση πλαφόν κατηγορίας δικαιούχου.

•       η υπ’ αριθμ. 824/25-11-2021 (B΄5480) τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 22766/09.04.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με διατάξεις για την προτεραιοποίηση των αξιολογήσεων και το ποσοστό υπερδέσμευσης στο 138%.

•       η υπ’ αριθμ. 325/17-5-2023 (Β’ 3268) τροποποίηση με χρονική παράταση του Προγράμματος έως 31/12/2025.

 

 

·ΚΥΑ 22766/9-4-2020 (Β΄1386)

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»

Δείτε το PDF αρχείο

 

·ΥΑ 829/18-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ)

Μεταφορά από το Πρόγραμμα Φιλόδημος I στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», 459 έργων.

Δείτε το PDF αρχείο

 

·ΚΥΑ 23430/22-12-2020 (Β΄5691)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1386).

Δείτε το PDF αρχείο

 

·ΚΥΑ 6302/8-4-2021 (Β΄1399)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών - «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ”Αντώνης Τρίτσης“» (Β’ 1386).

Δείτε το PDF αρχείο

 

·ΚΥΑ 824/25-11-2021 (Β΄5480)

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”-Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1386).

Δείτε το PDF αρχείο

 

·ΚΥΑ 325/17-5-2023 (Β΄3268)

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης” - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 (Β’ 1386) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών

Δείτε το PDF αρχείο

COOKIES POLICY

Η ιστοσελίδα “ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ” χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη λειτουργικότητα της και προκειμένου να μετρήσει τη επισκεψιμότητα, χρήση και την απόδοση της. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου και τα cookies σας κάνοντας κλικ εδώ

ΑΠΟΔΟΧΗ