Περιγραφή Υπηρεσίας

1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών και έχει ως σκοπό:

  • την εισήγηση για τον κεντρικό σχεδιασμό και τον προγραμματισμό αναπτυξιακών πολιτικών του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τον συντονισμό των αρμόδιων φορέων,
  • την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και των λοιπών φορέων που εποπτεύονται από αυτό, σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), καθώς και την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών για τα Αναπτυξιακά και Ειδικά Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους,
  • την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 17 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει.
  • την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 213 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).

2. Δύναται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους των ΕΠ του ΕΣΠΑ.

Έναρξη λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών

COOKIES POLICY

Η ιστοσελίδα “ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ” χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη λειτουργικότητα της και προκειμένου να μετρήσει τη επισκεψιμότητα, χρήση και την απόδοση της. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου και τα cookies σας κάνοντας κλικ εδώ

ΑΠΟΔΟΧΗ